Szkoła Podstawowa nr 31 
im. Janusz Korczaka w Białymstoku 
ul. Żurawia 12, 15-540 Białystok 
tel/fax: 85 741 69 23 
e-mail: sp31@um.bialystok.pl 
e-mail: zso_8@interia.pl 

SP nr 31

w Białymstoku

Rodzina i przedszkola są najważniejszymi środowiskami wychowawczymi małego dziecka. Są one odpowiedzialne za wprowadzenie go w świat ludzi dorosłych, uczenie sztuki życia. Od chwili przekroczenia przez każde dziecko progu  przedszkola - cel pracy wychowawczo- pedagogicznej przedszkola i cel rodziny wychowanka staje się wspólny. Z wychowawczego punktu widzenia jest bardzo pożądane, działanie, które wiążę te dwa najważniejsze środowiska wychowawcze aby działały wspólnie i wzajemnie się uzupełniały.

Współpraca nauczycieli z rodzicami stanowi jeden z istotnych czynników prawidłowego funkcjonowania przedszkola i rodziny. Warunkuje harmonijny i wszechstronny rozwój dzieci, wpływa zarówno na ich postępy w edukacji jak i w zachowaniu. Daje również szansę ciągłego doskonalenia się nauczycieli i rodziców jako osób odpowiedzialnych za prawidłowy rozwój najmłodszych, zwłaszcza tych rozpoczynających edukację przedszkolną.

Na właściwe zorganizowanie współpracy przedszkola z rodzicami wpływ ma życzliwy i partnerski stosunek nauczycieli i rodziców oraz wzajemne zrozumienie. Dobrze zorganizowana współpraca przedszkola z rodzicami jest jednym z istotnych czynników wpływających na osiąganie przez przedszkole dobrych wyników w pracy opiekuńczej i wychowawczo – dydaktycznej .

Proponujemy Państwu:

  • codzienne rozmowy z wychowawcami dotyczące spraw bieżących
  • konsultacje przeznaczone na indywidualną rozmowę z nauczycielką w każdy ostatni czwartek miesiąca o godzinie 16:30
  • W trakcie takiej rozmowy przedstawiane są postępy dziecka oraz jego funkcjonowanie w grupie przedszkolnej. Omawiane są ewentualne zaobserwowane problemy i trudności. Wychowawca przedstawia wskazówki do pracy z dzieckiem w domu oraz propozycje dodatkowych działań w przedszkolu w celu wspomagania w przezwyciężaniu trudności.
  • zebrania grupowe
  • zajęcia otwarte (umożliwiają uczestniczenie i aktywny udział rodziców w zajęciach)
  • imprezy okolicznościowe, świąteczne oraz integracyjne

Bieg po zdrowie

Realizujemy program edukacyjny
"Bieg po zdrowie"

Bieg po zdrowie

 

Trzymaj Formę!

Realizujemy program edukacyjny
"Trzymaj Formę"

Telefon zaufania